[MY ENGLISH CLUB ]

Н.А. ПАСТУШЕНКО

Черкаський медичний коледж

ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

   Практика вказує на той факт, що останнім часом навчальний план в навчальних закладах передбачає досить обмежену кількість годин, що призначено на вивчення іноземної мови. При цьому обсяг потоку навчальної інформації підвищується, і навіть за умови збільшення кількості годин та введення факультативних курсів стає все важче охопити всі аспекти навчання іноземним мовам і озброїти майбутніх фахівців всіма знаннями, необхідними їм для того, щоб вільно орієнтуватися в сучасному морі інформації. З цієї причини перед вищою школою постає необхідність розвивати такі методи навчання, які навіть в таких умовах дозволили б домогтися досить високого рівня знань студентів, а також забезпечити ефективність їхньої самостійної роботи.

 У розв’язанні цих проблем важливе місце займає комп’ютерне програмне забезпечення освітнього процесу. Завдяки можливості зберігати та сумісно використовувати великий обсяг текстового, звукового та візуального матеріалу, комп’ютер став потужнім і зручним засобом підтримки та збагачення існуючих навчальних планів. Однак, якщо дослідженню можливостей використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в процесі навчання іноземних мов присвячено значну кількість наукових праць вітчизняних та закордонних фахівців, то питання про доцільність їх використання під час самостійного навчання досліджено ще не достатньо.

Одними з сучасних і перспективних ІКТ є мультимедійні технології (ММТ). Під мультимедійною технологією ми розуміємо візуалізувати абстрактну інформацію за рахунок динамічного представлення процесів і т. п. Нині в навчальних закладах з метою підтримки та збагачення навчального плану найчастіше використовують такі мультимедійні продукти, як:

·     інтерактивні довідники та матеріали для самоосвіти (словники, енциклопедії, самовчителі різних мов тощо);

·     освітні програми разом з іграми.

Отже у методистів з’явилася змога створювати адаптивні дидактичні матеріали, з якими студенти можуть працювати самостійно, в індивідуальному темпі, в заданій чи вільній послідовності, не відчуваючи багатьох труднощів самостійної роботи. Інтерактивність дозволяє, деякою мірою, керувати наданням інформації: студенти можуть індивідуально змінювати настройки, вивчати результати, а також відповідати на запити програми про конкретні побажання користувача. Вони також можуть встановлювати швидкість надання матеріалу і кількість повторень, що відповідають їх індивідуальним академічним потребам. Саме завдяки інтерактивності комп’ютера стало можливим використання технічних засобів для забезпечення самостійної роботи студентів.