[MY ENGLISH CLUB ]

Кравченко О.П.

Методика дистанційного навчання іноземної мови 

 Дистанційне навчання — це універсальна гуманістична форма навчання, самоосвіти, що базується на використанні широкого спектра нових інформаційних і телекомунікаційних технологій та технічних засобів. Специфіка навчальної дисципліни "Іноземна мова" — формування комунікативної компетенції — потребує пріоритету інтерактивних засобів навчання для індивідуальної або групової роботи студентів. В останні роки університети різних країн звернули увагу на те, що існує можливість використання комп'ютерних телекомунікаційних технологій для цілей навчання на відстані. Іноземна мова тут не є виключенням.

Тому дистанційне навчання іноземної мови із використанням комп’ютерних та телекомунікаційних технологій  стає на разі актуальним. Воно може забезпечити  реалізацію таких необхідних  завдань, як:

o       формування і розвиток умінь та навичок читання з безпосереднім використанням матеріалів мережі Інтернет;

o       удосконалення умінь аудіювання на основі адаптованих та автентичних звукових текстів;

o       формування умінь і навичок перекладу та реферування текстів за фахом;

o       удосконалення умінь монологічного та діалогічного мовлення;

o       формування культури спілкування та елементів глобального мислення (діалог культур);

o       формування стійкої мотивації пізнавальної діяльності, потреби використання іноземної мови у реальному спілкуванні;

Сучасні технології дистанційного навчання можна умовно розділити на: засоби комп'ютерного навчання (електронні підручники, комп'ютерне тестування і контроль знань, новітні засоби мультимедіа; відеоконференції — розвинуті засоби телекомунікацій на аудіоканалах, відеоканалах і у комп'ютерних мережах.

На відміну від інших форм  навчання дистанційне на основі комп'ютерних телекомунікацій дає можливість оперативної передачі будь-якої інформації на відстані; зберігання її протягом потрібного часу, редагування і т.п.,  інтерактивності за допомогою створеної для цих цілей мультимедійної інформації та оперативного зворотного зв'язку з викладачем і іншими учасниками навчального курсу; доступу до різних джерел інформації, у тому числі віддалених баз даних, численних конференцій по всьому світу через систему Internet, організації спільних телекомунікаційних проектів, а також міжнародних, електронних конференцій, комп'ютерних аудіо - і відео конференцій.

Найважливіша позитивна риса дистанційного навчання - це можливість вивчати мову, для тих,хто  раніше такої можливості не мав. Ряд інших позитивних рис забезпечується технічною стороною цієї методики. Ними є оперативна передача будь-якої інформації на будь-яку відстань, доступ до різних джерел інформації (у тому числі автентичної), численні конференції через мережу по всьому світу; гнучкий графік занять, той, хто навчається може займатися коли йому це більш зручно. Це значно підвищує відсоток успішності  навчання.

 Важливим недоліком дистанційного навчання є її недоступність для широкого загалу через незабезпеченість технічними засобами та вмінь того, хто хоче вивчати мову.  Тим часом дистанційна форма навчання служить непоганою альтернативою при відсутності інших варіантів.

Ефективність дистанційного навчання залежить від організації і методичної якості використовуваних матеріалів, а також майстерності педагогів, беруть участь в цьому процесі.