[MY ENGLISH CLUB ]

 

 Шановні колеги!
Запрошуємо вас на конференцію, присвячену Дню науки,
 «Сучасні аспекти викладання іноземної мови»,
яка відбудеться 12-17.05.2014 у рамках

тижня циклової комісії іноземних мов

Черкаського медичного коледжу.

 

 

Учасники: викладачі іноземної мови медичних та фармацевтичних навчальних закладів (I-IV рівнів акредитації)

Етапи інтернет-конференції: 

 

Мова конференції: українська, англійська

 

Тематика інтернет-конференції:

 

Організацію та проведення інтернет-конференції здійснює організаційний комітет:
Голова Губенко І.Я.- директор Черкаського медичного коледжу, 
Члени комісії:
Радзієвська І.В., заступник директора з навчальної роботи Черкаського медичного коледжу;
Шевченко О.Т., методист Черкаського медичного коледжу;

Кравченко О.П., голова циклової комісії іноземних мов Черкаського медичного коледжу

Бойко О.В., викладач іноземних мов Черкаського медичного коледжу,координатор конференції
 

Вимоги до участі:

скачати одним файлом

Стаття або тези українською (або англійською) мовою 1 ст. А4 (надати до 10 травня) 

Приймаються матеріали, підготовлені за допомогою текстового редактора MS Word у вигляді файлу формату *.doc

 

Загальні вимоги до оформлення:

Формат сторінки: А4; орієнтація - книжкова; поля з усіх сторін - 20 мм.

Шрифт основного тексту: Times New Roman; розмір шрифту - 14.

Вимоги до абзацу: міжрядковий інтервал - 1,5; вирівнювання - за шириною; відступ першого рядка -              1,25 см.

 

Зразок оформлення

 

О.В. БОЙКО

Черкаський медичний коледж

 

СПІЛКУВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В РЕЖИМІ ON-LINE

Анотація (англійською мовою):

The article under consideration reveals the main aspects of teacher’s work with students using Internet-resources……...

Основний текст статті:

         Актуальність обраної теми зумовлена стрімким розвитком новітніх технологій, зручністю застосування інтернет-ресурсів  у практиці викладання та широкою популярністю серед молоді такого виду спілкування, як комунікація он-лайн.

 

Список літератури:

 

  1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Педагогічна газета. – 2001. –  № 7 (85), липень.
  2. Шкіль M.I. Реформування вищої педагогічної освіти // Освіта і управління. – 1997. – № 1. – С. 39-44.

 

WELCOME!

 

Усі роботи будуть презентовані в інтернеті за адресою: http://myenglish-club.at.ua/

Учасники будуть відзначені сертифікатами.

 

Матеріали надсилати на e-mail: helgame@rambler.ru

 

Для довідок: 099 37 40 700

helgame@rambler.ru

 

Координатор: Бойко Ольга Василівна

 

 

З повагою,

Оргкомітет