[MY ENGLISH CLUB ]

Л.А.РИБІЙ

Черкаський медичний коледжПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ ВИДІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

     Метод проектів виник ще у 20-ті роки минулого сторіччя в США і був розроблений американським філософом і педагогом Дж. Дьюї. У Великій Британії, США, Бельгії, Фінляндії, Німеччині, Росі та інших країнах ці ідеї знайшли широкий відгук і втілення. Раціональне поєднання теоретичних знань та їх практичне використання в проектній технології можна сформулювати тезисом: «Я знаю, навіщо мені потрібно, де і як я зможу використати все те, що я знаю».

      Слово «проект» походить від латинського «proectus», яке буквально означає «кинутий уперед». Проект – сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного/ практичного продукту.

    Цілі і завдання проектної технології:

 • Не тільки передати студентам суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;

 • Сприяти формуванню у студентів комунікативних навичок;

 • Прищеплювати студентам уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки.

Типи проектів:

 • Творчі проекти;

 • Ігрові проекти;

 • Інформаційні проекти;

 • Практично-орієнтовані проекти;

 • Дослідницькі проекти.

Вимоги до проекту:

 • Проект розробляється з ініціативи студентів, але тема може бути запропонована й викладачем.

 • Проект варто робити значущим для оточення студентів.

 • Робота з проектом має дослідницький характер.

 • В процесі здійснення проекту студенти будують нові відносини і т.д.

 • Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями викладача і студентів, але передбачає гнучкість та зміни.