[MY ENGLISH CLUB ]

Internet Conference

Вимоги до участі:

 Стаття або тези українською (або англійською) мовою 1 ст. А4 (надати до 7 травня) 
Приймаються матеріали, підготовлені за допомогою текстового редактора MS Word у вигляді файлу формату *.doc
 
Загальні вимоги до оформлення:
 
Формат сторінки: А4; орієнтація - книжкова; поля з усіх сторін - 20 мм.
Шрифт основного тексту: Times New Roman; розмір шрифту - 14.
Вимоги до абзацу: міжрядковий інтервал - 1,5; вирівнювання - за шириною; відступ першого рядка - 1,25 см.
 
Зразок оформлення
 
О.В. БОЙКО
Черкаський медичний коледж

СПІЛКУВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В РЕЖИМІ ON-LINE
Анотація (англійською мовою):

The article under consideration reveals the main aspects of teacher’s work with students using Internet-resources……...

Основний текст статті:

         Актуальність обраної теми зумовлена стрімким розвитком новітніх технологій, зручністю застосування інтернет-ресурсів  у практиці викладання та широкою популярністю серед молоді такого виду спілкування, як комунікація он-лайн.

 Список літератури: 

  1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Педагогічна газета.  2001. –  № 7 (85), липень.
  2. Шкіль M.I. Реформування вищої педагогічної освіти // Освіта і управління. – 1997. – № 1. – С. 39-44.

 

скачати вимоги одним файлом

WELCOME!
 Усі роботи будуть презентовані в інтернеті за адресою: http://myenglish-club.at.ua/
Учасники будуть відзначені сертифікатами.
Матеріали надсилати на e-mail: helgame@rambler.ru