[MY ENGLISH CLUB ]

 

І.М.КРИВОВЯЗ

Черкаський медичний коледж

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Україна як європейська держава прагне до визнання вітчизняного фахівця на світовому ринку, тому проблема підготовки сучасного професійно компетентного спеціаліста із знанням декількох мов все дедалі більше стає актуальною. Тому головною метою викладача іноземної мови вищого навчального закладу застосовувати різноманітні методики та новітні технології у їх вивченні.

Важливою передумовою оволодіння мовою є накопичення словникового запасу та вміння його застосовувати. Саме тому в процесі викладання іноземної мови особлива увага приділяється лексиці. Що ж стосується викладання в нашому медичному коледжі, викладачі акцентують увагу студентів все ж на професійно-орієнтованій лексиці, так як маємо справу з немовним вузом.

Для активізації процесу засвоєння нових слів, крім звичних вправ, а саме: вживання нової лексики на рівні словосполучення, на рівні речення, на рівні обмеженого контексту, викладачем іноземної мови застосовуються різноманітні вправи з елементами гри, а також кросворди, пазли тощо.

Отримані результати свідчать, що  застосування вправ такого характеру допомагають студентам засвоїти більшу частину лексичного матеріалу під час заняття. Такі завдання не виснажують нервову систему, стимулюють позитивні емоції, а також певною мірою є змаганням, яке мотивує мовленнєву діяльність. Навіть самі невпевнені в собі студенти на деякий час забувають про свої страхи.

Курс «Основи латинської мови з медичною термінологією» також  відіграє провідну роль у здобутті медичної освіти і має на меті підготовку висококваліфікованих медичних спеціалістів, здатних грамотно застосовувати медичні терміни латинсько-грецького походження  в професійній діяльності.

Латинська мова є мертвою мовою, але її вивчення теж можна «оживити», використовуючи різноманітні завдання з ігровим елементом. Застосування таких методів та прийомів навчання лексичного матеріалу на уроках іноземної та латинської мов оптимізують сам процес навчання та стимулюють мотивацію студентів вивчення предмета.