[MY ENGLISH CLUB ]
 GO BACK                                                                                                                        

І.М. КРИВОВЯЗ

Черкаський медичний коледж

 

ГРА – ЕФЕКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРИЙОМ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

The article highlights such teaching method used at the lessons of the foreign language as a game. It helps to memorize new words,  activates communication, removes psychological barrier.

Актуальність теми зумовлена пошуком прийомів навчання для забезпечення комунікативної активності студентів, їхнього живого  спілкування на заняттях з іноземної мови. Активізація спілкування досягається різними методами. Одним з таких методів є гра. Саме гра є найефективнішим прийомом досягнення мети навчання іноземної мови – використовувати мовленнєві функції для реальних комунікативних цілей.

Використання гри сприяє мимовільному запам'ятовуванню мовного матеріалу і формуванню міцних навичок усного мовлення. Гра, з одного боку, сприяє активізації емоцій та емоційної пам'яті, з іншого – містить необхідні для  навчання одиниці монологічного та діалогічного мовлення.

Гра створює умови для природного спілкування, пробуджує учнів до активної участі у навчальному процесі,  з використанням їхньої фантазії та уяви. Вона може бути гарним матеріалом для уведення, закріплення та подальшої активізації дій учнів з навчальним матеріалом, особливо з лексичним.       

За допомогою гри переборюється психологічний бар’єр – страх, тому всі учні, і навіть найслабші, приймають участь у грі, хоча б в одному з етапів.

Для ігрових прийомів характерні певні особливості, що відрізняють їх від традиційних:

1)   активізація мислення і поведінки студента;

3)  задіяність всіх студентів у навчальному процесі;

4) обов'язковість взаємодії с студентів між собою та викладачем;

5)  емоційність;

6)  самостійність прийняття рішень;

7)  бажання набути вміння і навички за відносно короткий термін.

Крім того, що гра стимулює процес мислення і спонукає до творчості, допомагає студентам розвивати та застосовувати на практиці мовленнєві вміння, формує мотивацію до навчання, вона також підвищує інтерес студентів учнів до занять, а головне – робить їх навчання цікавим, змістовним і творчим.

Навіть вивчення нудного та складного матеріалу можна зробити цікавішим та легшим за допомогою такого навчального прийому.