[MY ENGLISH CLUB ]
                                                                                                                           
 GO BACK                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

Гавриленко К.В.

Черкаський медичний коледж

LANGUAGE LEARNING STYLES

This article describes different language learning styles, that is various ways of processing information. There is a variety of classifications for them but here is a generalized version of the most common one. There are no learners that are not able to learn – there are either ones that haven’t got into the right learning setting, or this kind of setting was not provided for them. Language learning becomes way more efficient if students’ language learning styles are taken into consideration.

Існують різні класифікації стилів навчання.  Тут до вашої уваги узагальнена версія найбільш розповсюдженої з них:

Динамічний

Люди такого стилю навчання сприймають інформацію конкретно і переробляють її активно. Це новатори, сповнені ентузіазму. Вони навчаються, використовуючи і випробовуючи свій досвід.  Їм характерна проникливість. Такі учні: часто запитують: «А що буде якщо?..»,  «А якщо?..»; вбачають у   знаннях важливий шлях до дії; зосереджені на співвідношеннях між речами; вільно спілкуються з різними людьми; їм подобається різноманітність і вони завжди думають про нові можливості; не визнають авторитетів.

Учням такого стилю навчання краще надати можливість експериментувати, творити та застосовувати знання на практиці.

 

Образний

Такі учні сприймають інформацію конкретно, а переробляють іі пасивно (рефлекторно, відтворюючи її). Вони уважні слухачі, наділені багатою уявою. Навчаються через почуття. Такі люди люблять бути залученими до важливих подій. Вони виступають за солідарність. Їхнє улюблене питання: «Чому?» Вони: сприймають знання як засіб підвищення своєї проникливості; люблять дискусії у групах; навчаються через почуття; дуже активні, люблять брати у всьому участь; визнають авторитет, якщо він заслуговує на те.

Обмін думками і дискусії – найбільш ефективні методи для цього стилю навчання.

Аналітичний

Учні сприймають інформацію абстрактно, а переробляють її пасивно (рефлекторно). Здібні до створення концепцій і моделей. Вони ретельно обмірковують усе, над чим працюють. Вони прагнуть інтелектуальної досконалості. Їх улюблене питання: «Що?» Вони обережно спостерігають перед тим, як зробити висновки про явище чи сутність речей. Ці люди надають перевагу фактам і теорії: знання, на їх думку, надають глибини їхньому розумінню; вони зосереджують увагу на тому, як  частини співвідносяться одна з одною; люблять деталі; цікавляться аналітичними порівняннями; чітко визначають цілі того, що роблять; зважають на ієрархію авторитетів; вимагають від учителя систематизованого викладу матеріалу.

Діяч

Сприймають інформацію абстрактно і переробляють її активно. Мають здатність активно застосовувати ідеї. Вони – «люди справи». Такі люди працюють через збирання фактів. Вони запитують: «Як це спрацьовує?» Намагаються зробити логічний аналіз матеріалу. Більш зорієнтовані на символи. Вони: вбачають у знаннях силу, яка допоможе людям працювати краще; зацікавлені у продуктивності зробленого; схильні до відкритого вирішення конфлікту; завжди дотримуються графіку/розкладу; беруть на себе багато відповідальності; швидко схоплюють суть речей.

Вбачають необхідність в авторитеті, але, якщо на них тиснути, будуть намагатися уникнути цього тиску.


1)    "Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education” by AY Kolb, DA Kolb – Academy of management learning and education, 2005.

2)    "Adult Language Learning Styles” by M Ehrman, R Oxford – The modern language journal, 1990.

3)    "A Brief Overview of Individual Differences in Second Language Learning” by ME Ehrman, BL Leaver, RL Oxford – System, 2003.