[MY ENGLISH CLUB ]

І.М. КРИВОВЯЗ

Черкаський медичний коледж

 

НАВІЩО ПОТРІБНА ЛАТИНЬ СЬОГОДНІ?

The article under consideration reveals the importance of learning Latin language not only for a medical student but for every highly-educated person as it first of all broadens outlook, develops memory, logic and thinking.

A student who studies Latin can use his knowledge in everyday life and this knowledge will never be dead weight.

Аж до 20-го століття знання латинської мови вважалось невід’ємною ознакою  освіченості людини. Не випадково в класичних гімназіях латинь входила до обов'язкової програми, а в багатьох зарубіжних країнах ця мова до цих пір вивчається в найпрестижніших і респектабельних школах.

 Актуальність обраної теми зумовлена пошуками нових підходів до викладання латинської мови, враховуючи специфіку предмета, необхідністю звернення уваги на значення латинської мови не тільки для студентів-медиків, але й для сучасного спеціаліста.

У сучасному світі є професії, для яких знання латини обов'язково. У першу чергу це медицина, включаючи фармацію, а також природні науки і юриспруденція. Для представників цих професій латинь є спільною мовою незалежно від їх національності. На багатьох наукових симпозіумах досі лекції та доповіді читаються виключно на латинській мові

Вивчення  латинської мови дає шанс доторкнутися до стародавньої культури й істотно розширити кругозір та ерудицію! Крім того, вона розвиває пам'ять, логіку, мислення. Її вивчення мови допомагає розбиратися в походженні слів живих мов, в розумінні сенсу багатьох термінів без спеціального перекладу, запам'ятовувати правильне написання важких слів.

Незважаючи на те що латинська мова вважається іноземною мовою, вивчення її має ряд дуже важливих особливостей.

Більшість сучасних методик вивчення іноземних мов ґрунтується на комунікативному підході. Викладання і вивчення латини і сьогодні залишається більш класичним, основний метод - це граматико-перекладний метод.

Для вивчення сучасних мов комунікативний підхід є актуальним, так як він розрахований на розвиток навичок розмовної мови, а от для вивчення латини - не дуже, так як розмовна латина більше не є засобом повсякденного спілкування. Зазвичай вивчення латині будується на читанні текстів і їх граматичному коментуванні. Саме на цьому принципі ґрунтується сучасне викладання латини. Студентам доводиться багато вчити і користуватися словником, складати таблиці, розбирати складні тексти. Звичайно, як і оволодіння будь-якою іншою мовою, вивчення латині вимагає терпіння та наполегливості.  

Щоб «оживити» процес і зробити його цікавим, на кожній парі відводити кілька хвилин для історії античності, а також давати студентам завдання, які б демонстрували їм,  як можна з легкістю знаходити застосовування вже набутим знанням з латинської мови – знаходити  латинські чи грецькі корені в складних наукових термінах, іноземних словах, розуміти деривати, читати численні епіграфи на латині, цитати, написи на будинках і предметах, девізи компаній і держав – і що вони ніколи  не будуть лежати мертвим вантажем на їхній душі. Коли-небудь обов'язково стануть в нагоді.