[MY ENGLISH CLUB ]
GO BACK         
О.В. ПЄТУХОВА 
Черкаський медичний коледж


ПСИХОЛОГО-ЛІНГВІСТИЧНА ОЦІНКА ЗДАТНОСТІ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Annotation: The article under consideration describes the ways of revealing linguistic skills of students and solving some psychological problems connected with foreign language studying.

      Мова відіграє провідну роль у процесі соціалізації, оскільки вона є засобом комунікації та безпосередньо дозволяє людині брати участь у суспільному житті. Це стосується і вивчення іноземних мов.

Диференційований підхід у процесі викладання іноземної мови є викликом для викладача, оскільки оцінка рівня мовної підготовленості студента не завжди відповідає рівню його лінгвістичних здібностей. Подекуди попередній досвід вивчення іноземної мови примушує студента робити невтішний висновок щодо його лінгвістичного хисту.

З метою подолання психологічного бар’єру для участі у виставці студентського бюро перекладів «Тлумач» запрошуються не тільки талановиті студенти-відмінники, а й такі, що, маючи достатній потенціал, не наважувалися виконати більш серйозне завдання. У процесі роботи над текстом зміцнюється впевненість студента у власних можливостях, зростає його авторитет у групі, поліпшується його загальний рівень знань.

Формування та розвиток у студентів професійно важливих якостей передбачає розгляд людини як особистості з притаманними їй когнітивними і поведінковими особливостями. Сучасні психологічні підходи до прогнозування лінгвістичних здібностей щодо вивчення іноземних мов базуються на технологіях оцінки певних властивостей інтелекту та здатності до роботи з вербальною інформацією. Серед когнітивних можливостей людини особливу увагу приділяють дослідженню здатності до аналізу, синтезу та порівняння інформації. Досліджують загальні рівні рухливості нервових процесів, зокрема стійкості уваги та якості її розподілу. В результаті розробки спеціальних тестових завдань виявляються студенти, здатні розвивати свої лінгвістичні здібності. Систематична й наполеглива робота в цьому напрямку покращить загальну якість навчання і сприятиме підготовці медичних працівників у відповідності до вимог сьогодення.

Список літератури:

1. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: Навчальний посібник. – К.: «Ніка-Центр», 2006. – 580 с.
2. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. –М.: Изд-во «Буква», 2002. – 520 с.