[MY ENGLISH CLUB ]
                                                                                                   С.Б.КОРОВКІН
                                                                     
Уманський медичний коледж

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЕДАГОГІЦІ

          «Інноваційні технології» - це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Система грунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому "педагогічні технології" пов'язані з ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу тощо.
          Часто нові педагогічні технології ведуть до відмови від класно-урочної системи: поділ студентів за рівнем розвитку; організація навчання методом проектів; робота студентів за программою; спільний звіт; центри за інтересами; робота викладача з великими (60-150 студентів) та малими (2-5 студентів) групами; викладання матеріалу блоками.
         У нашій країні такі методи були заборонені. Лише у 80-х рр. викладачі-практики звернулися до своїх методичних скарбниць. Вони обрали самостійний шлях, нічого не знаючи про західні методики.
        Тому вся увага була зосередженана видозміні уроку як форми навчання. Так з'явилися "нестандартні уроки".
       Найбільш поширені такі форми нестандартних уроків:
       1. Інтегрований урок. Як правило, такий урок проводять два викладачі. Вони спільно здійснюють актуалізацію знань за двома напрямами опитування (якщо це потрібно), виклад нового матеріалу тощо. Найчастіше поєднуються такі предмети, як історія-іноземна мова, історія-географія, історія-література.
      2. Дослідницький урок та лабораторно-практичні роботи. Їхня мета полягає в одержанні навчальної інформації з першоджерел. Ці уроки розвивають спеціальні вміння і навички, стимулюють пізнавальну активність та самостійність. Студенти вчаться працювати з документами, підручниками, періодичною пресою.
     3. Рольова гра. Вона вимагає від студентів прийняття конкретних рішень у проблемній ситуації в межах ролі. Кожна гра має чітко розроблений сценарій, головну частину якого необхідно доопрацювати студентам. Отже, пошук вирішення проблеми залишається за студентами.
     4. Театральна (театралїзована) вистава. На відміну від рольової гри, вистава передбачає більш чіткий сценарій, який регламентує діяльність студентів безпосередньо на уроці і збільшує їхню самостійність під час підготовки сценарію. Театралізовані вистави спрямовані на те, щоб викликати інтерес до навчання. Вони опираються на образ, фантазію, уяву студентів.