[MY ENGLISH CLUB ]
 GO BACK                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
УМАНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
          ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПОШУКОВИХ ЗАВДАНЬ WEBQUEST У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ
         The article deals with project work methodology in teaching of foreign languages with the help of web pages. 
     С.Б. КОРОВКІН     

         Актуальність обраної теми обумовлена постійним зростанням використання

 інтернет ресурсів під час вивчення іноземної мови, проте багато "готових до

 використання" завдань з інтернету для навчання іноземних мов, не можуть бути

застосовані без адаптації.

     Справедливим буде зазначити, що такий вид діяльності, як проектна робота, широко застосовується багатьма вчителями іноземної мови, а пошук інформації до неї студенти ведуть з різних джерел. І хоча у всесвітній мережі студенти можуть знайти майже всі необхідні матеріали, цей пошук може бути досить важким, обтяжливим та безрезультатним. На допомогу може прийти структурний підхід, який дасть студентам можливість використовувати інформацію, навчитися підбирати різні матеріали і сполучати їх різними шляхами, проявляти свою креативність у розв'язанні проблемних завдань, а не просто втрачати час на пошук інформації. Це і вкладається у поняття WebQuest.

     WebQuest – це сукупність декількох видів пошукових завдань, у яких більшість або навіть вся інформація, що використовується студентами, походить з інтернету. Тобто це проектна робота, яка базується на інтернеті як на основному джерелі інформації. Проте основною рисою WebQuest є те, що замість того, щоб шукати інформацію в інтернеті, студенти отримують від викладача список уже підібраних ним вебсторінок, які відповідатимуть завданням проекту і задовольнятимуть потреби студентів [2 : 67; 3 : 84]. Студентам все ж таки доведеться шукати ці вебсторінки і вибирати потрібну інформацію, проте, виділяючи заздалегідь потрібні вебсторінки, викладач знає, що студент не заблукає безнадійно у кіберпросторі і витрачатиме час лише на своє завдання.

      Взагалі WebQuest повинен складатися з:

      1) вступу, в якому подаються загальні відомості і певна фонова інформація;

      2) посильного завдання, сформульованого у цікавій формі, а також кінцевого очікуваного результату роботи студентів;

      3) списку інформаційних джерел, необхідних для виконання завдання. Більшість (але не обов'язково всі) можливих джерел вказуються у цьому списку. Вони лише є орієнтирами у всесвітній мережі. До інформаційних джерел включають документи з інтернету, дані про експертів, з якими можна зконтактувати засобом електронної пошти або конференції у реальному часі, книжки або інші друковані матеріали, фізично доступні студентам. Оскільки подається повна інформація про джерела, студент не залишається сам на сам з безмежними ресурсами інтернету;

       4) повного алгоритму процесу, якому має слідувати студент задля виконання завдання. Цей процес має бути чітко розмежований на певні конкретні етапи;

       5) певних порад щодо того, як систематизувати отриману інформацію. Вони можуть бути представлені у формі послідовних питань, інструкцій щодо заповнення планів щодо організації роботи, концептуальних мап, причинно-наслідкових діаграм тощо.

      6) висновку, який підсумовує WebQuest, нагадує студентам про те, що вони дізналися, спонукає їх до подальших пошуків в інших сферах.

       Інтернет є таким величезним і пропонує стільки тем, що студенти можуть виконати такі проекти, які були б для них неможливими без його допомоги, до потрібної інформації просто не було б доступу. В свою чергу інформація в інтернеті – це не тільки тексти, а також малюнки, аудіо і відеоматеріали. І дуже важливим є також те, що робота в інтернеті підвищить як мотивацію студентів, так і довільно вимагатиме використання ними іноземної мови.

    Список літератури:

1.http://www.wfi.fr/volterre

2. Foley T. A Psycholinguistic Framework for Task-Based Approaches to Language Teaching. – Applied Linguistics 12, vol. 1. – 2010. – P. 62–75.

3. Levy M. Two conceptions of learning and their implications for CALL at the tertiary level. – ReCall, Vol. 10, 1. – 2008. – P. 86-94.

4. http://edweb.sdsu.edu/WebQuest/WebQuest.html

 

 GO BACK