[MY ENGLISH CLUB ]

  

І.С. ПОЛІЩУК

Ватутінська філія Черкаського медичного коледжу

ЕЛЕКТРОННА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

The article dwells on the main aspects of teacher’s work with students using electronic communication. The technologies have changed how people communicate and also influenced how they learn. The Internet, which transcends international boundaries, allows people to communicate with audiences afar.  It also allows users around the globe to join one big learning environment.    E-mail, a computer-mediated communication (CMC) technology that relies on the Internet, has become a common and inexpensive way to communicate and learn at a distance.

Актуальність обраної теми зумовлена широким застосуванням електронної комунікації серед молоді, вона є одним з найперспективніших та пріоритетних напрямків удосконалення самостійної роботи студентів. Електронна комунікація є багатогранним явищем. З точки зору масштабності, вона містить у собі риси масової, міжособистісної та групової комунікації. Електронне листування є не лише ефективним засобом поширення серед студентів інформації іноземною мовою, але й інструментом спілкування з її носіями, при цьому сама іноземна мова стає не метою, а засобом такого спілкування. Форум також має значний мотиваційний потенціал, бо може стати ефективним засобом організації самостійної роботи студентів за умови вдалої координації викладачем.

Синхронна електронна комунікація – це спілкування із використанням Інтернет-технології зв’язку, що відбувається між двома або більше учасниками в одному часовому проміжку. Таке спілкування носить непідготовлений, спонтанний та емоційний характер, тому використання його у навчальній роботі максимально наближує студента до застосування комунікативних навичок у реальних за характером в комунікативних умовах. Надбання таких навичок під час самостійної роботи має сформувати у студента стійке позитивне психологічне налаштування на продовження навчання, самовдосконалення, креативний пошук.

Список літератури: Галичкина Е.Н. Характеристика компьютерного дискурса //  Вестник ОГУ. – 2004. – №10. – с. 55-59.