[MY ENGLISH CLUB ]

Н.Ю.Михайловська

Уманський медичний коледж

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Традиційне навчання ставить перед собою мету: передати учням і домогтися засвоєння ними якомога більшого обсягу знань. Педагог транслює вже осмислену інформацію, визначає навички, які потрібно сформувати в учнів. Завдання учнів – відтворити знання та способи діяльності, створені іншими.

У контексті інтерактивного навчання знання набувають іншої форми. Інформацію тут учень отримує не у вигляді готової системи від педагога, а в процесі власної активності, взаємодії на занятті з іншими учнями і вчителем. Таким чином, мета інтерактивного навчання – створення педагогом умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання і власну компетентність у різних галузях життя. Саме це є принциповою відмінністю цілей інтерактивного навчання від цілей традиційної освіти.

Інтерактивне навчання вимагає від педагога реалізації певних умов в організації навчального процесу: організація навчального процесу як багатосторонньої, партнерської, інтенсивної комунікації; сприятлива, позитивна психологічна атмосфера на занятті; зручна організація навчального простору.

На заняттях з іноземної мови слід будувати урок так, щоб максимально надати учням можливість розмовляти іноземною мовою, створити такі умови, за яких говоріння за заданою темою було б природно мотивованим, можливість висловлювати думки та обговорювати їх. Необхідно надавати важливого значення створенню в класі клімату взаємосприйняття, акцентування позитивного, створення почуття довіри, поваги до кожного для найповнішої реалізації кожним своїх можливостей. В невимушеній атмосфері учень відчуває себе вільним і рівноправним партнером, учні не повинні відчувати страх за неправильність сказаного.  Недаремно слово "інтерактив” (пер. з англійської "inter” – "взаємний”, "act” – діяти) означає взаємодіяти. Суть інтерактивного навчання і полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. За умови використання інтерактивних технологій на занятті підвищується результативність навчання, стимулюється вивчення мови, розумова та творча активність учнів, підвищується цікавість до вивчення іноземної мови. тощо.

Дослідники теорії інтерактивного навчання стверджують, що для роботи за інтерактивними технологіями вчителеві необхідно змінити свої особисті підходи до навчання. Тому для роботи за даними технологіями вчителеві необхідна певна підготовка (дидактична, моральна) та учням, як і вчителеві, треба звикнути до них. Свою роботу слід починати з простих інтерактивних технологій - робота в парах, малих групах - і переходити до більш складних. Коли у педагога й учнів з'явиться досвід подібної роботи, то заняття проходитимуть набагато легше, цікавіше, а підготовка до них не забиратиме багато часу. На заняттях з іноземної мови використовуються такі методи і прийоми: робота в парах, "Карусель", робота в малих групах, "Акваріум", ідгадай”,"Читання в парах”, "Незакінчені речення”, "Круглий стіл” та інші.

Список літератури:

1.   Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с.

2.    Використання інтерактивних технологій у навчанні іноземних мов. З досвіду роботи вчителя іноземної мови Яновської О. В. http://osvita.ua/doc/files/news/89/8963/inoz_mova.doc.