[MY ENGLISH CLUB ]
 

В.В. Шкварко

Черкаський медичний коледж

Свідомо-порівняльний метод у вивченні іноземної мови

The article shows the main aspects of consciously comparative method. Consciously comparative method plays great role in learning foreign language. 

Методика викладання англійської мови це наука, яка постійно знаходиться у пошуку найбільш ефективного способу навчання людини мові. У сучасному світі англійська мова є мовою міжнародного спілкування, а існуючий попит на якісні послуги з навчання цій мові вимагає стрімкого розвитку методики викладання англійській мові. Кожного року створюються нові підручники, розробляються нові методики викладання, проводяться чисельні дослідження для винайдення найкращого способу навчання мові.

У даній статті хочу розкрити суть одного з методів викладання іноземної мови, а саме свідомо-порівняльного методу. Основоположником методу є академік Л.В.Щерба. Лінгвістичне обґрунтування методу дається в дослідженнях Л.В.Щерби «Про потрійний аспект мовних явищ і про експеримент в мовознавстві», «Досвід загальної теорії лексикографії», тощо 
Початкові положення свідомо-порівняльного методу ґрунтуються, перш за все, на припущенні, що мислення у всіх мовах є однаковим, але воно реалізується в різних мовах різними мовними засобами. Другим початковим положенням є проблема свідомого на противагу неусвідомлюваному.

Основний принцип свідомо-порівняльного методу «через свідоме оволодіння мовою до несвідомого».
        Загальні принципи свідомо-порівняльного методу: осмислення правила, а не механічне вироблення навику; усвідомлюване оволодіння мовою. Велику роль відіграє правильний розподіл вправ в часі, яке запобігає інтерферуючому впливу рідної мови, знання, що засвоюються в результаті виконання власних дій, мотивація діяльності, створення проблемної ситуації і вирішення проблеми.
         Методичні принципи свідомо-порівняльного методу (усвідомлення мовних явищ у порядку їх засвоєння та способів їх використання, зв'язок змісту з мовною формою, порівняльне вивчення мовних явищ, одночасний розвиток всіх видів мовної діяльності, розмежування активного і пасивного мовного матеріалу, навчання на аналізі помилок) направлені на свідоме оволодіння мовою.

Список використаних джерел

1.     http://schoolnetua.blogspot.com/2008/05/blog-post.html

2.     Щерба Л.В. «Про потрійний аспект мовних явищ і про експеримент в мовознавстві»

3.     Щерба Л.В. «Досвід загальної теорії лексикографії».