[MY ENGLISH CLUB ]
О.В. БОЙКО
Черкаський медичний коледж
СПІЛКУВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ В РЕЖИМІ ON-LINE

The article under consideration reveals the main aspects of teacher’s work with students using Internet-resources. The author analyses methods and kids of work in such an activity, gives the examples of personal experience and practice in teaching English as a foreign language for medical students. Different ways of delivering information and encouragement of students through the usage of a personal site and new technologies are presented in the article.

 

 Актуальність обраної теми зумовлена стрімким розвитком новітніх технологій, зручністю застосування інтернет-ресурсів  у практиці викладання та широкою популярністю серед молоді такого виду спілкування, як комунікація он-лайн.

Автором, викладачем іноземної мови,  розроблено і створено власний сайт на базі хостінгу uCoz та із використанням uCoz-технологій. Он-лайн-лабораторія "My English Club” (http://myenglish-club.at.ua/)  це особливий засіб комунікації зі студентами, які вивчають іноземну мову. Робота із навчальним матеріалом за допомогою сайту спрощує доступ до необхідної інформації, дозволяє стимулювати начальну діяльність студента у позааудиторний час.

Інформативне наповнення сайту відбувається динамічніше, порівняно із паперовими носіями інформації, доступ до мережі Інтернет та її висока популярність серед молоді дозволяє оперативно вирішувати поточні навчальні задачі.

Зручний інтерфейс та наявність великої кількості перехресних посилань зробить роботу із сайтом нескладною і приємною. Студент має легко орієнтуватися у структурі сайту, що влучно характеризується англійським словом "surf ( «серфінгувати»). Структура сайту зумовлена особливостями викладання іноземної мови, тому включає різні аспекти роботи: аудіювання, читання , письмо тощо.

Головна сторінка сайту – найдинамічніша його складова, її вигляд та наповнення визначають загальні напрямки роботи зі студентами. На цій сторінці міститься основна поточна інформація, новини сайту та посилання на важливі, на думку автора, підсторінки.

Окрім головної, стандартний набір включає сторінки типу каталогу файлів, зворотного зв’язку, блогу, фотоальбому і т.д. Враховуючи специфіку інтернет-ресурсу додатково створені сторінки "College”, "English learning”, "Fun&Study”,”Phonetics тощо.

Робота із сайтом не підміняє живого спілкування із викладачем та аудиторних занять, вона його доповнює, урізноманітнює, технічно спрощує, надаючи час для живої комунікації.

 За допомогою завдань на сайті студенти вчаться не лише іноземній мові, але й її практичному застосуванню: пошуку інформації на англомовних сайтах, скачуванню необхідного аудіо- та  відеоматеріалу, вмінню працювати із посиланнями, написанням електронних листів тощо.

Наприклад, написання електронних листів належить до письмових видів роботи, нагадаємо, що письмо – один із видів мовленнєвої діяльності, який поряд із говорінням, читанням та аудіюванням складає іншомовну комунікаційну компетенцію студента. Таким чином, навчання e-mail- листуванню спрямоване на формування вмінь письмового спілкування, здатності висловлювати свою думку іноземною мовою у формі листа. Написання e-mailів найкраще здійснювати саме в мережі інтернет, а не в зошиті студента. Домашнє завдання, що звучить як «написати листа викладачу на певну тему», зацікавлює студентів, заохочує до вивчення іноземної мови. На інтернет-ресурсі автора створені спеціальні форми для такого виду роботи.

  Наведемо ще приклади завдань та видів роботи на сайті: 

 Отже, власний інтернет-ресурс викладача (сайт "My English Club”):