[MY ENGLISH CLUB ]

 

             МІРОШНІКОВА Н.О.

Черкаський медичний коледж

 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ «СЕНКАНІВ»(БІЛОГО ВІРША) НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Основна практична мета вивчення іноземної мови у коледжі – формування  комунікативної компетенції. Саме ця мета наряду з іншими(виховними, розвивальними, освітніми) є найбільш  затребуваною в сучасному суспільстві. Навчання іноземної мови в коледжі передбачає її вивчення за трьома рівнями: стандарту, академічним та профільним. Це допускає досягнення функціональної грамотності у володінні мовою, формулювання комунікативної компетенції як інтерактивної мети навчання, що включає мовну, мовленнєву, соціокультурну, стратегічну і навчальні  компетенції  і передбачає виховання та розвиток студентів засобами іноземної мови. Для реалізації , розв,язання практичних завдань, а саме розвитку у студентів соціокультурної спостережливості, мовленнєвої  творчості і загальнокультурних умінь я  використовую на уроках один із інтерактивних методів написання сенканів(білого вірша). Ця творча діяльність студента завершує  роботу над темою. Сенкан по англійські senquin  синтезує інформацію і факти у стисле висловлювання, яке описує, віддзеркалює  тему. Це надає мені - можливість організувати роботу студентів для підбиття підсумків уроку, закріпити основні поняття які були введені на уроці. Студентам – чітко визначитися з ключовими поняттями, головними ідеями уроку. Сформулювати свої думки цікавим способом; Проявити свої творчі здібності; Синтезувати знання які отримали на уроці.

                                                Приклади сенканів студентів 1-3 курсів:

Тема «Живопис»

1.      Art.

Beautiful, amazing.

Representing, exciting, desribing.

Art is amazing world of beauty.

Smart.                                                

2.        Painter.

Wise, hardworking.

Painting, drawing, creating.

Painter is a great  talent and work.

Dignity.

3.      Book.

Exciting, instructive,

Publishing, writing, dreaming.

A room without book is a body without soul.

Delight.

4.      Baroque.

 Quirky,lush.

Decorating, entertaining, exciting,

Strives to create nature on the basis of reason.

Style.

5.      Mozaic.

Historical, impressive.

Making, creative, decorative.

Mosaic is the most distinguished among the pieces of art.

Cathedral.

Тема «Human body»

6.      Teeth

White, healthy, .

Chewing, shining, acking.

Everyone has 32 teeth.

Smile.

7.      Heart.

Passionate, anxious.

Lovely, breathing, feeling.

Heart is internal organ of every human body.

Life.

8.      Arm.

Important,  functional.

Working, helping, feeling.

Arm is an important part of the body.

Palm.

Тема « Ecology»

9.      Rubbish.

Harmful, dirty.

Polluting, cleaning, utilizing.

Rubbish should be collected into the bin separately (aluminium, plastic, glass).

Problem.

Складання сінканів  підвищує активність студентів, розвиває творчі здібності, стимулює до більш глибокого осмислювання теми.

Викладач англійської мови :   Н.О.Мірошнікова